Category Archives: Aktuelt

Møtereferat Årsmøte – 14.02.2019

Årsmøtet for 2018, og medlemsmøtet for februar 2019 ble avholdt på Varatun Gård torsdag 14. februar. Hele 28 av klubbens medlemmer hadde møtt opp til å ta del i diskusjonen, og være med på å stemme fram månedens bilder.

Alle sakspapirer til årsmøte var distribuert til medlemmene i god tid før årsmøtet, og godt mottatt. John Bjørklund ledet årsmøtet og tok oss gjennom agendaen. Fra årsmeldingen er det verd å merke seg at det igjen hadde vært et aktivt år i klubben som nå er kommet opp i 51 medlemmer. Klubben avholdt 11 klubbmøter på Varatun Gård i 2018, hvor de fleste møter hadde en bildepresentasjon på agendaen gitt av ekstern/intern fotograf. Videre arrangerte klubben en vår og høstur, der begge hadde godt over 15 deltagere. Flere av klubbens medlemmer kunne også i året som gikk vise til gode resultater i nasjonale konkurranser i NSFF’s regi.

Klubbens økonomi er robust, og en tar med seg en god egenkapital og balansert budsjett inn i det nye året selv om klubben i 2018 investerte i ny PC og en utmerket prosjektør til bruk for bildefremvisning. SFK feirer i 2019 sitt 75-års jubileum, og noen midler er avsatt til denne feiring. Videre arrangerer klubben for tiden en foto utstilling på Varatun Gård. Kontigenten opprettholdes på 400 kr for fullt betalende medlemmer.

Styret hadde mottatt en del forslag til endring/forbedring i forkant av årsmøtet. Ettersom disse omhandlet hvordan klubben og klubbkonkurransen drives, og ble det besluttet å adressere disse på medlemsmøtet i etterkant (se under).

Ingen forslag til endring av styret ble mottatt, og det eksisterende styret fortsetter inn i 2019. Årsmøtet be godkjent.

På klubbmøtet ble de innkomne forslag til endringer i drift diskutert, og etter en felles gjennomgang ble det informert om at styret ville sende ut en spørreundersøkelse til klubbens medlemmer der alle kunne få uttale seg. Styret vil så justere logistikk for møter og konkurranse regler i samsvar med medlemmenes innspill til denne spørreundersøkelse.

Resultater for klubbkonkurransen i februar:

Farge (37 bilder): No. 1 – John Sirevåg, No. 2 – Rajesh Kumar, No. 3 – Geir Heen, Antatt: Arild, Egil F (2x), Olav T, Rajesh, Roy, Cato, Nina C

Sort/hvitt (32 bilder): No. 1 – Oddvar Johnsen (Månedens Bilde), No. 2 – Olav Thu, No. 3 – Roy Storvik, Antatt: Geir H, Arild, Cato, Laila, Anne Ø, Oddvar, Egil F, Odd Inge

Styret

Møtereferat Februar 2018

Det andre klubbmøte i 2018 ble avholdt på Varatun Gård Torsdag 8 Februar. Dette var også årsmøtet for klubbåret 2017. Fjoråret var et aktivt år for klubben, der en kunne vise til en lang liste med eksterne foredragsholdere. Nesten hvert møte omfattet en foto presentasjon, fra den mest fortryllende natur, til det mer sorte “in noir”. Klubben har god økonomi, og går inn i et nytt og spennende år med noen endringer, deriblant nytt foto-visuelt utstyr til klubb møtene. Etter at årsmøtet var avsluttet, og styret gjenvalgt for ett nytt år ble det stemt over en endring i konkurransereglene. En har over tid sett at antall papirbilder i konkurransen har gradvis gått nedover, og som en prøveordning (fra neste møte av – mars18) vil konkurransen kjøres via prosjektør med to klasser (1. Sort/Hvitt og 2. Farge). Det vil fremdeles være tillatt å ha med bilder på papir, men disse må også vises som en del av de to prosjektør klassene. Ellers vil en gjennom året prøve forskjellige måter for å forbedre bilde kritikken.

Ellers ble klubb konkurransen for februar 2018 gjennomført som tidligere, med følgende premiering:

Farge (10 bilder): No. 1 – Lars; No. 2 – Geir H; No. 3 – Cato

Sort/hvitt (7 bilder): No.1 – Geir H; No. 2 – Geir H

Projektor (55 bilder): No. 1 – Harald L; No. 2 – Anne Ø; No. 3 – tbc, Antatte bilder: Oddvar, Randi, Isabelle (2x), Rajesh (2x), John S, Morten (2x), Geir E, Odd Inge (2x),Cato, Olav T (2x), Geir H, Anne Ø og Kjell Magne

Månedens bilde ble delt mellom Lars (farge kopi) og Harald L (projektor)

Møtereferat Januar 2018

Sandnes Fotoklubb startet opp klubbåret med medlemsmøte på Varatun Gård torsdag 11 Januar 2018. Der var godt frammøte med 25 medlemmer, som ivrig var med å diskutere en mulig omlegging av konkurransereglene framover. Styret vil behandle alle innspill og legge fram et forslag på årsmøtet som avholdes 8 Februar.

John Sirevåg gav oss et tips, og viste effekten av å bruke blits under fotografering av snøfall – verd å prøve for et mer kreativt resultat.

I klubbkonkurransen ble Isabelle’s sjarmerende ekorn kåret til månedens bilde, med øvrige resultater:

Farge kopi (10 bilder): 1. Cato, 2. Oddvar, 3. Ragnar

Sort/hvitt kopi (6 bilder): 1. Cato, 2. Olav

Prosjektor (48 bilder): 1. Isabelle (månedens bilde), 2. Laila, 3. Rajesh, Antatte bilder: Harald L (2x), Oddvar (x2), Nina (x2), Anne Ø (x2), John S, Isabelle, Randi B, Cato og Wei

 

Årets Bilder 2017

Basert på de beste bildene fra klubbens månedlige fotokonkurranser, ble følgende bilder stemt fram som Årets Beste:

Prosjektør:

No 1 - Projektor

1. John Sirevåg

No 2 - Projektor

2. Anne Øverås

No 3 - Projektor

3. Ragnar Myklebust

 

Farge:

No 1 - Farge

  1. Ragnar Myklebust

No 2 - Farge

2. Harald Lygren

No 3 - Farge

3. Cato Berge

 

Sort/Hvitt:

No 1 - Sort:Hvitt

  1. Cato Berge

No 2 - Sort:Hvitt

2. Odd Inge Worsøe

No 3 - Sort:Hvitt

3. Cato Berge

 

Årets Fotograf 2017

Basert på de månedlige klubb konkurransene, ble resultatet for 2017 følgende:

Prosjektør:

  1. John Sirevåg
  2. Oddvar Johnsen
  3. Cato Berge

Farge:

  1. Cato Berge
  2. Ragnar Myklebust
  3. Laila Røberg

Sort/Hvitt:

  1. Cato Berge
  2. Odd Inge Worsøe og Ragnar Myklebust

Møtereferat August 2017

Høst terminen i Sandnes Fotoklubb ble innledet med medlemsmøte på Varatun Gård, torsdag 17. August. Der var 21 medlemmer tilstede, som kunne glede seg over en kreativ og fargerik bilde presentasjon av Anne Øverås, med tittel “Speilinger i vann”. Anne kan bruke mange timer, blant annet i Sandvedparken, der hun speider etter former og fargespill i vannet. I tillegg til fargespill fra trær og planter, var det mulig a skimte allslags vesener i bildene – til og med Donald Duck hadde latt seg friste til et vannbad.

I klubb konkurransen var der åpent tema i alle klassene, der Ragnar stakk av med første plassen i farge kopi, samt Månedens bilde.

Prosjektør (49 bilder): Antatt: Arild, Oddvar (x2), Cato (x3), Eddie, Odd Inge, Wei (x2), Laila, Rolf A, John S (x2); 3. plass: Eddie, delt 1. plass: Anne Ø og Rajesh

Farge kopi (8 bilder): 3. plass: Helge, 2. plass: Cato, 1. plass: Ragnar (Månedens bilde)

Sort/hvitt kopi (2 bilder): 1. plass: Cato

Møtereferat Juni 2017

Vårens siste medlemsmøte ble avholdt på Varatun Gård, Torsdag 15. Juni. Hele 21 av klubben’s medlemmer hadde møtt opp for å få med seg en bildeserie kalt “Fra hav til hei” av John Sirevåg & Nils Tollefsen. Presentasjonen ble gitt av John S, som tok oss gjennom den fantastiske naturen i Rogaland, fra sjøspøyt langs Jærkysten til roen innerst i Ryfylke. Ikke nok med at naturen var vakker, musikken som ledsaget bildene resulterte i at bildeserien måtte kjøres i reprise et par ganger.

I klubb konkurransen var der bundet tema i prosjektør klassen – Silhuett, der John S stakk av med førsteplassen, samt månedens bilde.

Resultater Juni 2017:

Prosjektør (51 bilder) – Antatt: Geir D, Rolf A, Wei, Oddvar, Randi, John B (x2), Jan Erik (x2), Helge, Odd Inge (x2), John S, 3. plass: Thomas S, 2. plass: Oddvar, 1. plass: John S (Månedens bilde)

Farge kopi (5 bilder) – 2. plass: Ragnar, 1. plass Jan Erik

Sort/hvitt kopi (5 bilder) – 2. plass: Cato, 1. plass: Ragnar

Møtereferat Februar 2017

Medlemsmøtet i Februar var kombinert med Årsmøte for Sandnes Fotoklubb (9 Feb). John B ledet de 18 oppmøtte medlemmene igjennom den formelle del av årsmøtet. Klubben kan vise til et aktivt program i 2016 med nærmere 40 aktive medlemmer. Klubben økonomi er robust, og lover godt for et spennende program i 2017. Styret ble gjenvalgt for 2017. Et forslag til endring av klubbens vedtekter ble besluttet utsatt og styret vil komme tilbake med et revidert forslag i løpet av våren, der de gjeldene konkurranse regler vil bli adskilt fra klubbens vedtekter.

Et spennende programmet, med mange inviterte foredragsholdere er på plass for 2017, og vil bli publisert på klubbens hjemmesider.

I klubb konkurransen for Februar var der åpent tema, med følgende resultater:

Papir Farge: 1. Bård; 2. Laila; 3. John B; antatt: Nina C

Papir Sort/hvitt: 1. Bård; 2. Oddvar; 3. John B; antatt: Nina C

Prosjektør: 1. Oddvar (Månedens Bilde); 2. Thomas S; 3. Ragnar; antatt: Bård, Eddi (2x), Thomas S,      John B, Oddvar, John S (2x), Else Karin og Randi

Møtereferat Januar 2017

Så var vi igang igjen med nytt år, og nye muligheter. Hele 25 av klubbens medlemmer møtte forventningsfullt opp til årets første møte på Varatun Gård, 12. Januar. Her ble vi blant annet vist manne- og kvinne-rumpe fra Sola Flyplass, og selvfølgelig var det Ingeborg Skrudland som gledet oss med hennes unike og spennende bilder. Det var veldig interessant å se bildene, og det som skjedde bak kullissene i forbindelse med hennes utendørs utstilling “Farfars Hage” i Njåskogen. Vi gleder oss til hennes neste prosjekt!

Ingeborg Skrudland

Ingeborg Skrudland

Det var fritt motiv i foto konkurransen i Januar:

Farge (10 bilder): 1. Cato; 2. Laila; 3. Nina C

Sort/hvitt (6 bilder): 1. Odd Inge; 2. Helge

Prosjektør (36 bilder): 1. Cato (Månedens bilde); 2. John S og Oddvar; 3. Cato – Antatte bilder: John S, Odd Inge (x2), Oddvar (x2), Helge (x2) og Laila

 

Møtereferat Julemøtet, 2016

Årets høydepunkt, og Julemøte ble avholdt, Torsdag  8. desember i klubbens lokaler på Varatun Gård. Omkring 20 medlemmer stilte forveningsfulle opp med lommene full av kontanter til kjøp av lodd for sikre å seg en (eller flere) av årets mange godbiter. I god tradisjon ble det servert Julepizza og mineral forfriskning i glasset. Drøset gikk, og Laila’s pepperkaker forsvant.
 
I forkant av møtet hadde alle blitt invitert til å avgi sin elektroniske stemme på de beste SFK bildene fra inneværende år.
 
Årets Bide 2016
Prosjektor:
aug_pro
Oddvar Johnsen
Farge kopi:
mai_farge_3
Olav Thu
aug_farge_3
Jan Erik Lunde
Sort/Hvit kopi:
jan_sv
Odd Inge Worsøe
Årets Fotograf 2016 (basert på plasseringer oppnådd igjennom året)
Projektor:
1. John Sirevåg
2. Oddvar Johnsen
3. Odd Inge Worsøe
Farge kopi:
1. Cato Berge
2. Randi Bugge
3. Harald Lygren
Sort/Hvit kopi:
1. Odd inge Worsøe
2. Cato Berge
3. Ragnar Myklebust
Kanskje overaskende, men det må kunne sies at John S ble den store vinneren av lodd trekkningen fra bøtta til an Ragnar.
Et Riktig Godt Nytt År ønskes alle,
Styret