Featured post

Ny kategori

Sandnes Fotoklubb har for tiden utstilling på Varatun Gård.

Utstillingen er åpen hver søndag fra 9 februar til 2 mars fra kl. 12.00-16.00.

Dette er et av bildene fra utstillingen.

Cato Berge “Gamle Stavanger”Gamle Stavanger

Møtereferat august 2019

Høstens første møte i Sandnes Fotoklubb ble avholdt på Varatun Gård torsdag 15. august. Hele 28 av klubbens medlemmer hadde møtt opp for å høre Nils Berven-Hansen fortelle om tålmodigheten som kreves for å komme nær innpå og fotografere “skogens skygge” – måren. Han viste til at det var nødvendig at måren ble kjent med kroppslukten til fotografen, og at måren ble lokket til fotogene steder ved hjelp av hasselnøtter, svisker og honning. Nils har drevet aktiv med fotografering av mår siden 2005, og i det området han holder til nå er det 4 individer (3 som er gjenkjennelige og har fått navn, bl. a. Moa og Roger). Måren er et sky dyr som lett kan forveksles med mink, men de har et hvitt brystparti (ofte med en eller flere mørke flekker) samt vesentlig større ører enn minken. Tror alle fikk med seg at tålmodighet er alfa omega i håpet om å fange måren på foto brikken.

Resultater fra måneds konkurransen i august:

Farge (34 bilder): 1. Roy Storvik (månedens bilde), 2. Harald Lygren, 3. Olav Thu, 3. John Sirevåg, antatt: Cato, Eddie, Randi (2x), Oddvar, Geir H og John S

Sort/hvitt (32 bilder): 1. Lars Røssland, 2. Odd Inge Worsøe, 3. Oddvar Johnsen, antatt: Laila, Kjell Magne, Harald L, Eddie, Oddvar, Cato og Roy S

Møtereferat juni 2019

Vårens siste møte i 2019 ble avholdt på Varatun Gård torsdag 13 juni, der 21 av klubbens medlemmer hadde benket seg for å høre Kim Kverneland (Japan Foto) gå igjennom en fersk foto presentasjon – “Det perfekte i det uperfekte”. Kim la vekt på at det ofte er foto som ikke er teknisk perfekte som gir det sterkeste inntrykket, og at det er situasjonen/utrykket som gir bildet karakter for å bli husket.

Kim informerte videre om at SFK’s medlemmer får 15-20 % rabatt på print hos Japan foto, med 100 % fornøyd garanti. Beste resultat oppnås ved at bildene er skalert til riktig størrelse og bruk av sRGB fargerom. For mindre print anbefales 300 dpi, mens for print større enn 30 cm (lengste akse) anbefales 240 dpi

Resultater for klubbkonkurransen i Juni:

Farge (33 bilder): 1. Cato Berge (Månedens bilde), 1. Harald Lygren, 2. Roy Storvik, 3. John Sirevåg, 3. Roy Storvik, antatt: Olav T, Oddvar, Odd Inge, Harald L, Thomas og Geir D

Sort/hvitt (28 bilder): 1. John Bjørklund, 2. Odd Inge Worsøe, 3. Cato Berge, antatt: Steinar B, Harald L, Thomas (2x), Oddvar, Geir H og Odd Inge

Møtereferat mai 2019

Denne måneden var vi så heldige å få besøk av fotograf Line Orwen “Bilder og praksis – foto uten blits”. En forventningsfull gjeng av klubbens medlemer hadde benket seg i spenning (29 fremmøtte) til Line’s univers. Line har drevet som fotograf i rundt 10 år og har sin utdannelse fra Fotofagskolen i Trondhjem. Hun elsker å utnytte det naturlige lyset og liker å anvende kort dybdeskarphet, og gjerne en effekt i bildene sine. Hun viste oss et stort utvalg av sine kreative bryllupsbilder, og andre portrett bilder. Hun var veldig opptatt av å fange de små øyeblikk og detaljer i fotografiene for å formidle en historie. En veldig spennende presentasjon, og befriende å reflektere over en stor bredde i bildene.

Ellers ble det minnet om vårturen som denne gang går til Dybing Farm i Lund, helgen 24 – 26 mai. Så langt har 18 av klubbens medlemmer melt seg på turen – alltid et høydepunkt!

I klubb konkurransen var det fritt motiv i begge klasser.

Farge (42 bilder): No. 1 – Oddvar Johnsen, No. 2 – Roy Storvik, No. 3 Eddie Pettersen; Antatt: Olav, Laila, Rajesh, Marion, Cato, Roy, John B (2x), Steinar, Odd Inge, Harald

Sort/Hvitt (36 bilder): No. 1 – Harald Lygren, No. 2 – Steinar Barmen, No. 3 – Isabelle Morterud; Antatt: Roy (2x), Marion, Geir E, Odd Inge, Steinar, Elin, ukjent, John B, Olav

Møtereferat April 2019

Medlemsmøtet til Sandnes Fotoklubb ble avholdt på Varatun Gård torsdag 11 april, der 26 av klubbens medlemmer hadde benket seg for en fotogen kveld. Denne gang var vi så heldige å få besøk av fotograf Eirik Halvorsen, som har spesialisert seg på bryllupsfotografering. Eirik begynte så vidt å fotografere i 2003 og har fra 2015 operert som full tids bryllups fotograf. Han har kunder over hele verden og reiser ofte sammen med brudeparet til fotogene lokasjoner i inn- og utland. Han ga oss en grundig innføring i de forskjellige elementene som han fokuserte under fotograferingen for å få be beste bildene. Hvis der er en ting som en skal huske fra Eirik’s presentasjon så er det å være tilstede der ting skjer og følelser deles – dette vil gi de beste og minnerike bildene.

Det ble videre minnet om klubben’s vårtur som denne gang går til Dybingen Farm (Lund kommune) den siste helgen i mai (24 – 26 mai). En håper at turen blir like fulltallig som vanlig.

I klubb konkurransen var der bundet tema i farge klassen (blå), mens der var fritt motiv i sort/hvitt klassen:

Farge (Bundet motiv: Blå; 39 bilder: No. 1 – Harald Lygren (Månedens bilde), No. 2 – Laila Røberg, No. 3 – Odd Inge Worsøe; Antatt: Oddvar (2x), Harald L, Steinar (2x), Cato, Geir H, Egil F og John B

Sort/Hvitt (35 bilder): No. 1 – Harald Lygran, No. 2 – Harald Lygren, No. 3 – Cato Berge; Antatt: Cato, Egil F, Elin K (2x), Britt H, Lars R, Odd Inge (2x) og Oddvar

Møtereferat Årsmøte – 14.02.2019

Årsmøtet for 2018, og medlemsmøtet for februar 2019 ble avholdt på Varatun Gård torsdag 14. februar. Hele 28 av klubbens medlemmer hadde møtt opp til å ta del i diskusjonen, og være med på å stemme fram månedens bilder.

Alle sakspapirer til årsmøte var distribuert til medlemmene i god tid før årsmøtet, og godt mottatt. John Bjørklund ledet årsmøtet og tok oss gjennom agendaen. Fra årsmeldingen er det verd å merke seg at det igjen hadde vært et aktivt år i klubben som nå er kommet opp i 51 medlemmer. Klubben avholdt 11 klubbmøter på Varatun Gård i 2018, hvor de fleste møter hadde en bildepresentasjon på agendaen gitt av ekstern/intern fotograf. Videre arrangerte klubben en vår og høstur, der begge hadde godt over 15 deltagere. Flere av klubbens medlemmer kunne også i året som gikk vise til gode resultater i nasjonale konkurranser i NSFF’s regi.

Klubbens økonomi er robust, og en tar med seg en god egenkapital og balansert budsjett inn i det nye året selv om klubben i 2018 investerte i ny PC og en utmerket prosjektør til bruk for bildefremvisning. SFK feirer i 2019 sitt 75-års jubileum, og noen midler er avsatt til denne feiring. Videre arrangerer klubben for tiden en foto utstilling på Varatun Gård. Kontigenten opprettholdes på 400 kr for fullt betalende medlemmer.

Styret hadde mottatt en del forslag til endring/forbedring i forkant av årsmøtet. Ettersom disse omhandlet hvordan klubben og klubbkonkurransen drives, og ble det besluttet å adressere disse på medlemsmøtet i etterkant (se under).

Ingen forslag til endring av styret ble mottatt, og det eksisterende styret fortsetter inn i 2019. Årsmøtet be godkjent.

På klubbmøtet ble de innkomne forslag til endringer i drift diskutert, og etter en felles gjennomgang ble det informert om at styret ville sende ut en spørreundersøkelse til klubbens medlemmer der alle kunne få uttale seg. Styret vil så justere logistikk for møter og konkurranse regler i samsvar med medlemmenes innspill til denne spørreundersøkelse.

Resultater for klubbkonkurransen i februar:

Farge (37 bilder): No. 1 – John Sirevåg, No. 2 – Rajesh Kumar, No. 3 – Geir Heen, Antatt: Arild, Egil F (2x), Olav T, Rajesh, Roy, Cato, Nina C

Sort/hvitt (32 bilder): No. 1 – Oddvar Johnsen (Månedens Bilde), No. 2 – Olav Thu, No. 3 – Roy Storvik, Antatt: Geir H, Arild, Cato, Laila, Anne Ø, Oddvar, Egil F, Odd Inge

Styret

Julemøtet 2018

I god tradisjon ble årets julemøte avholdt på Varatun Gård, torsdag 13. desember 2017. Som vanlig var der godt oppmøte med 20 forventningsfulle medlemmer som ville ta del i utloddingen, og ikke minst kåringen av Årets Fotograf og Årets Bilde i alle klasser. Etter at julepizzaen var fortært ble lommebøkene tømt for loddpenger, og forventning stigende. Et fantastisk flott og variert gavebord ble til slutt tømt, og som vanlig var det noen som forsynte seg mer en andre.

Årets Fotograf: Oddvar Johnsen

Farge klassen 2018:  1. Harald Lygren, 2. Odd Inge Worsøe, 3. Isabelle S. Morterud, 3. Cato Berge

Sort/hvitt klassen 2018: 1. Oddvar Johnsen, 2. Cato Berge, 3. Harald Lygren

Årets Bilde (farge): Olav Thu

Årets Bilde (sort/hvitt): Morten S. Hansen

 

Takk for et flott fotoår i 2018,

Styret

Møtereferat november 2018

Rundt 20 av klubbens medlemmer hadde møtt opp til klubbens siste ordinære møte i 2018 (torsdag 8. november). På programmet sto en eksklusiv fremvisning av serien “Island – vilt og vakkert” som tidligere i høst ble vist på Megleren i Sandnes. John S hadde gjort en fremragende jobb med å sette sammen bildematerialet basert på foto fra turens deltagere (John S, Thomas, Oddvar, Arild, Rolf Kenneth og Cato), samt å forsterke inntrykket med utsøkt musikk. Veldig gjerne på tur igjen !

Klubbkonkurransen:

Farge (19 bilder, bundet motiv – stilleben): 1. Odd Inge Worsøe (månedens bilde), 2. Oddvar Johnsen, 3. John Sirevåg, Antatt: Arild, Britt H og Ragnar

Sort/hvitt (24 bilder): 1. Odd Inge Worsøe, 2. Geir Dørheim, 3. Geir Heen, Antatt: Odd Inge, Roy, Cato og Britt H

Møtereferat oktober 2018

Medlemsmøtet til Sandnes Fotoklubb ble avholdt torsdag 11. oktober på Varatun Gård. Her hadde mange av klubbens medlemmer benket seg for å høre om den tålmodige prosessen det er å drive med fugle- og dyrefotografering. Foredragsholder var en småsyk Arnt Ove Jøsang som tok oss gjennom prosessen med å bygge skul for fuglefotografering, samt alle planleggingen (og tid) som går med for å komme tett innpå fuglene og få et godt ørnebilde. Han kunne vise noen utsøkte fuglebilder. I det siste hadde Arnt Ove brukt mye tid på en lokal grevling der han hadde satt opp et selvutløsende kamera for å fange dens aktivitet i skogen. Det er bare å beundre både bilder, og den tålmodighet som kreves for å “fange” det ville dyrene.

Klubbkonkurransen:

Farge (30 bilder): 1. Harald Lygren, 2. Cato Berge, 3. Oddvar Johnsen, Antatt: Cato, Isabelle, Roy, Odd Inge, Laila, Olav T og John B

Sort/hvitt (27 bilder): 1. Cato Berge (månedens bilde), 2. Harald Lygren, 3. Roy Storvik, Antatt: Oddvar, Olav T, Isabelle, Laila, John S og Lars

Møtereferat September 2018

Klubbens medlemsmøte ble avholdt på Varatun Gård, torsdag 13. september. 24 av klubbens medlemmer hadde møtt opp for å la seg inspirere og prate om løst og fast. På programmet hadde vi vært så heldig å få besøk av Geir Kampen som viste oss sin ferske kreative serie “Søstre”. Serien var fotografert i og rundt Grødalandstunet. Igjen lot vi oss imponere av Geir’s magiske reise i en blanding av still foto og film. Utrolig å se, og høre om den tidkrevende prosessen (2 år) der alle de små detaljer var viktige, og så å finne musikk som underbygger stemningen i framvisningen – Mektig imponert !

Klubbkonkurransen:

Farge (34 bilder): 1. Isabelle Morterud (månedens bilde), 2. Harald Lygren, 3. John Sirevåg, Antatt: Isabelle, John B, John S, Leif B, Oddvar, Odd Inge (2x), Lars og Harald L

Sort/hvitt (32 bilder): 1. Lars Røssland, 2. Odd Inge, 3. Harald L, Antatt: Monika, Oddvar (2x), Olav F(2x), Cato og John S

Møtereferat August 2018

Etter en fantastisk fin sommer, startet Sandnes Fotoklubb høst terminen (16. Aug, Varatun Gård) med en presentasjon av fotograf Arne Hjelm. 25 av klubbens medlemmer var møtt opp for å la seg inspirere til å ta bedre portrett bilder. Arild kunne fortelle at firmaet hans er det lengst gjenlevende fotograf firmaet i området. Han begynte selv som lærling, og viste snart initiativ til å gå nye veier. Firmaet har idag 4 fotografer som jobber med alt fra portrett til reklame fotografering. Arne tok oss igjennom en serie av reisebilder, samt å formidle enkle prinsipper rundt portrett fotografering.

Klubbkonkurransen:

Farge (44 bilder): 1. Oddvar Johnsen, 2. Morten S. Hansen, 3. Arild Thorsen, Antatt: Isabelle, John S (2x), Cato (2x), Harald L (2x), Geir E, Odd Inge, Randi B, Morten, John B

Sort/hvitt (38 bilder, bundet motiv – portrett): 1. Oddvar Johnsen (Månedens bilde), 2. Harald Lygren, 3. Olav Thu, Antatt: Odd Inge, Cato, Laila, Olav T, John B (2x), Helge, Geir E, Isabelle