Kontakt

Klubben holder til på Varatun Gård, Varatunhagen 51, 4317 Sandnes. Her kan du se når vi holder møter.

Klubbens formann og kontaktperson er Oddvar Johnsen, telefon 92620249. E-post: o.johnsen@lyse.net

Bankkonto : 3260 53 01788

Kontigent 2018:
Medlem Voksen 400,- inkl. avgift til NSFF
Medlem Voksen med hovesmedlemskap i annen NSFF klubb 300,-
Medlem Senior,trygdet,ungdom/Student inkl. NSFF 200.-