Kategorier
Møtereferater

Novembermøtet

Kveldens møte startet med litt info om julemøtet som er 9 Desember. Deretter ba leder om innspill til nye folk til styret og aktiviteter til neste års program. Så hvis det er noen som har innspill til disse sakene kan det sendes mail til en av oss som er i styret.

Det ble foreslått at vi inviterer Gjesdal Fotoklubb til et av våre møter, så undertegnede tar kontakt med leder i Gjesdal FK for å høre om de har lyst til å besøke oss.

Så over til kveldens klubbkonkurranse.

Det var 29 bilder i projektor,12 fargekopier og 4 s/hv.

Projektor:

1. John S   også månedens bilde.

2. Laila R

3. Oddvar J

antatt: John S, Nina C, Oddvar,Einar,Gunhild

Fargekopi

1.Nina C

2.Einar

3. Laila

antatt: Laila, Stig Vidar

S/Hv.

1. Einar

2. Einar

Oddvar Johnsen Ref.

Visits: 47