Kategorier
Møtereferater

Referat fra Septembermøtet

Septembermøtet startet med en diskusjon om størrelsen, størrelsen på papirkopier på klubbmøtene…
I forkant av møtet var det gått noen mailer frem og tilbake ang. forslag til å forandre på regler til neste år, bl. annet et forslag til å ha en øvre grense på størrelsen på bildene.
John S hadde et innlegg om at klubben i grunnen hadde samme reglene som Landskonkurransen, men at dette ikke var blitt fulgt, og heller ikke var kjent blandt medlemmene. Vi ble enige om at styret samler inn forslag fra medlemmene til hvordan reglene skal være i fremtiden. Deretter så legger styret frem de forskjellige forslagene til avstemmning. Dette vil vi få gjort før årets slutt, slik at vi har like regler å forholde oss til fra neste år.

John S slo også et slag for å være med i Landskonkurransen, han mente at nivået på våre bilder var vel så gode som mange av de premierte bildene de siste årene. Digitale bilder lastes opp via en link på NSSF sine sider innen 15 oktober. Papirbilder skal sendes inn samlet, det vil komme mail om dette.

Deretter så holdt John B et innlegg om fotoutstilling på Stills i Februar. Det var såpass stor interesse for dette at det ser ut til at vi kommer til å bestille en måned til høsten også.
John B vil sende ut litt mere info, og mulighet til påmelding på mail også.

Derettet hadde John B et bildeshow med navnet Vann, dette er et prosjekt han vil jobbe videre med. Det som var litt spesielt med bildene var at alle var tatt samme dag, på en avstand på 7 meter langs en elv.

Så over til kveldens konkurranse:
Projektor
1. John S også månedens bilde
2.John B
3.Tone
Antatte: John S 2 stk,Kjell P,Falk 2 stk,Nina CK,Erik,Thomas

Fargekopi
1.Elin
2.Cato
3.Stig Vidar
antatt: Nina CK

S/Hv
1.Cato
2.Cato

Refernt
Oddvar Johnsen

Views: 39