Kategorier
Aktuelt Møtereferater

Referat Novembermøtet

November er siste sjanse til å høste poeng i klubbkonkurransen.

Men før vi kom så langt så gikk JohnB igjennom noen punkter mens Oddvar og et par andre prøvde å få orden på pc og projektor,

Det ble minnet om møtet i Stavanger Foto 24 nov. og frist for innlevering via mail 18 nov.
John informert også om fotoutstillingen vi skal ha på Stills i Februar og Oktober. Det vil bli trekking av de som får stille ut i februar på neste møte. Det ble også informert om at styret jobber med å skrive ned reglene for klubbkonkurransen, som vil bli sendt ut på mail. Dette for at medlemmene skal kunne gi beskjed om at de ønsker andre alternativer.

Neste møte blir julemøtet, hvor vi servere pizza og brus. Da skal årets fotograf og årets bilde i alle kategorier kåres. Det vil bli lagt ut bilder på nett, og da må medlemmene være føinke til å gå inn og stemme. I fjor var det for dårlig deltakelse på avstemningen..

Vi trenger også nye styremedlemmer, så hvis det er noen som ønsker å være med i styret er det bare å gi oss i styret en lyd, eller å komme med forslag til gode kandidater.

John B og Geir hadde et innlegg om printing på lerret, som er et av to media som skal brukes på utstillingene vi skal ha. De informerte om forskjellige aktører som levere slike bilder.

Så gikk vi over til årets siste klubbkonkurranse og bildekritikk.

Resultatene ble som følger:
Fargekopi
1:Einar S
2.Geir E-Gjesdal Fotoklubb
3.Einar S
Antatt:Cato B

Projektor:
1:John B
2:Oddvar
3.Laila
Antatte: Oddvar,John S

S/Hv.
Cato B
2:Einar S
3.Nina CK

Månedens bilde var John B sitt reklamebilde for KvikkLunch.

Oddvar J
Ref.

Views: 39