Kategorier
Møtereferater

Referat januar 2012

Da var startskuddet for et nytt foto år i Sandnes Fotoklubb gått.

17 nye og gamle medlemmer møtte opp på årets første møte, kjekt var det å se nye ansikter på møtet. Og kjekt var det også å se Geir tilbake i rett miljø igjen. Han er nå en av flere i klubben som har medlemskap i flere fotoklubber, noe som er helt greit. Det gjelder å plukke det beste  fra flere miljøer.

Møtet startet med et raskt årsmøte, hvor regnskapet ikke var helt klart, men dette legges frem på neste møte for godkjenning. Men det viser at klubben har ca 8000,- på konto, og største utgiftspost i fjor var en ny pc til vissning av projektorbildene.

Styret jobber også med vedtektene til Sandnes Fotoklubb, disse blir sendt ut til medlemmene i god tid før neste møte, og vil bli lagt frem for godkjenning i februar. Alle sittende medlemmer i styret tar gjenvalg, og Laila Rødberg ble nytt styremedlem etter Stig Vidar som har sluttet i klubben. Styret vil selv konstituere seg, og vil informere om fordelingen av verv på neste møte.

Medlemsavgiften blir uforandret, og vil fortsatt være på 400,- for voksne og 200,- for ungdom/studenter. Dette inkludere også kaffepenger på møtene.

Styret ber om at beløpet betales inn på konto 3325 33 59493 innen neste møte. Husk å merke innbetalingen med navn.

Ellers ber styret om innspill til aktivteter som kan gjennomføres i året som kommer, gjerne med forslag til motiv i bundet klasse,steder å legge turer ol til.

Det første som skjer nå er utstilling på Stills ,hvor John B tar kontakt med de som skal stille ut, og blir enige om gjennomføringen her. Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte opp på åpningen som blir 3 februar. Nærmere invitasjon kommer.

Så over til årets første klubbkonkurranse, hvor det var mye bra bilder i alle klasser.

Projektor:
1.Einar S
2.Geir E
3.Geir E
Antatte Tone S ,John S 2 stk,Erik S,Thomas S,Laila R,Cato B og Oddvar J 2.stk.

Fargekopi
1.Laila R
2.Odd S
3.Einar S
Antatte: Kjell P,Tone S,Einar S.

S/Hvitt kopi
1.Einar S             Dette ble også månedens bilde,
2.Erik S
3.Erik S
Antatt: Tone S

Visits: 25