Kategorier
Møtereferater

Referat Februarmøtet

Årets andre møte ble innledet med å gå igjennom forslag til vedtekter for Sandnes Fotoklubb.

Det ble vedtatt at disse legges ut som et forslag til vedtekter, og kan først vedtas på neste årsmøte. Inntil neste årsmøte brukes dette forslaget som er rettledning.

Styret som bll valgt på årsmøtet har konstituert seg, og har da denne sammensetningen:

Leder: Oddvar Johnsen, Sekretær/nestleder John Bjørklund,Kaserer Gunhild Moen, Styremedlemmer John Siervåg og Laila Røberg.

Terminlisten ble også gjennomgått, og denne ligger også tilgjengelig på hjemmesiden.
Det blir 2 kurs på våren, noen kveldsturer og 2 overnattingsturer i løpet av året.

Så over til månedens klubbkonkurranse:

Fargekopi; 9 bilder
1:Cato B- Månedens bilde
2:Geir E
3: Einar S

S/Hv:9 bilder
1: Cato B
2: Cato B
3:Nina C

Projektor 35 bilder
1:Einar S
2: John S
3: Geir E
Antatt: Cato,Laila;Thomas;Erik,Geir,Falk;Einar;Tone 2 stk.

Ref: Oddvar Johnsen

 

Visits: 23