Kategorier
Møtereferater

Februarmøtet 2013

Kalenderen viste februar og årets andre møte skulle avholdes. Dette møtet skulle bli et kombinert årsmøte og fotoklubbmøte siden vi ikke fikk tid til å avholde årsmøte i januar som er den vanlige prosedyren.

Vi startet derfor opp med årsmøtet, der sakspapirer og regnskap/budsjett var sendt ut pr. E-post på forhånd. Årsmøtets saker ble gjennomgått og godkjent punkt for punkt uten de helt store kommentarene.
På innkomne forslag var det satt opp tre punkter:

1. Det innføres vedtekter i klubben da dette ikke før er formelt blitt gjort.
2. Ønske om å øke dagens styre fra 5 til 7 medlemmer.
3. Presisering av konkurransereglene, da dette ikke har vært nedskrevet tidligere.

De foreslåtte og nynedskrevne vedtektene og konkurransereglene var sendt ut pr. E-post på høring. Det var ingen større innvendinger på dette og ble dermed vedtatt.
Tone og Erik Sundland ble ønsket inn i klubbens styre som nye medlemmer.

Når det gjelder klubbens budsjett for 2013 var det bare en utgift som var satt opp som avviker fra tidligere år, og det er ønske om å anskaffe et nytt lerret til å vise projektorbilder på. Dette er beregnet til å koste ca. 10 000,- kroner. Vi håper å bli foretrukket som samarbeidspartner av Japan Photo i år også til fotovandringen i mai.
Det har vært Japan Photo sin tanke at dette skal bli en fast ”happening” hvert år, og dette vil Sandnes fotoklubb kunne tjene en fin sum på.
Vi ble enige om å vente med lerretsinnkjøp til vi hadde fått avklart om det blir fotovandring også dette året.

Så var det over til fotoklubbens faste klubbkonkurranser.
Denne kvelden var det igjen svært mange og ikke minst gode bilder med i alle tre konkurransegruppene.
John S. tok seieren i projektorklassen, mens Oddvar og Tone tok hver sin førsteplass i henholdsvis sort/hvitt og fargekopiklassene.
Da alle stemmer var talt opp og finregnet ble resultatlistene til slutt seende slik ut:

Projektorklassen:

Delt 1.plass: John Sirevåg, Delt 1. plass: Oddvar Johnsen og 3. plass: Thomas Sirevåg.

Antatte bilder: Tone Sundland 2 stk, Oddvar Johnsen 2 stk, Erik Sundland 2 stk,
Cato Berge 1 stk, Kjell Pettersen 1 stk, John Bjørklund 1 stk, Thomas Sirevåg 1 stk,
og Ragnar Myklebust 1 stk.

 

Fargekopiklassen:

1.plass: Tone Sundland (MB), 2. Plass: Erik Sundland og 3.plass: Tone Sundland.

Antatte bilder: Odd Skjæveland 1 stk, Nina C Krogh 1 stk, Oddvar Johnsen 1 stk,
Jan Erik Lunde 1 stk og Ragnar Myklebust 1 stk.

 

Sort/hvitklassen:

1.plass: Oddvar Johnsen, 2. plass: Ragnar Myklebust og 3. plass: Cato Berge.

Antatte bilder: Cato Berge 1 stk. og Geir Einarsen 1 stk.

 Referat: John Bjørklund.

Views: 21