Kategorier
Styrereferater

Referat Styremøte Sandes Fotoklubb 05.03.2013

Tilstede:
Tone Sundland, Erik Sundland, Laila Røberg, John Sirevåg, Gunhild Moen, John Bjørklund, Oddvar Johnsen

Styret konstituerte seg slik:

Leder: Oddvar Johnsen Lede møter Matrialforvalter
Nestleder: Erik Sundland Ansvar for prosjektor klasse Oppfølging hjemmeside
Kasserer : Gunhild Moen Økonomi Medlemsregister
Sekretær : Tone Sundland Referater møter Info til medlemmer på mail
Styremedlem: John Sirevåg Sosial minister, med hjelp av Tone
Styremedlem: John Bjørklund Markedsføring Opptelling klubbkonnkurranse
Styremedlem: Laila Røberg Opptelling klubbkonkurranse

Alle har ansvar for klargjøring til møter,oppheng av gardiner,bilder,kaffekoking og pådekking.
Saker som ble tatt opp:

Sak: Ansvar oppfølging
Googlegroup Her bør flere få tilgang, snakke med Petter om dette. Listen vaskes i forhold til betalende medlemmer 1. mai hvert år. Oddvar
Infoskriv til nye Det lages et infoskriv til nye medlemmer,og et skjema for innsamling av personalia til nye medlemmer.
Teknisk kvarter Det startes opp med teknisk kvarter på alle møter, bortsett fra når Bryne er på besøk. Erik har ansvaret for dette. Medlemmer kan komme med innspill, og evt. ha egne innspill. Oddvar sjekker med Cato om 2.mai. Tema ut vårparten er klarlagt, ønsker innspill om høsttema. Erik, Oddvar
Terminliste: Terminlisten ble ferdigstilt, renskrives og sendes over til Petter. Styret går igjennom listen og korrekturleser før den sendes over. Oddvar

 

Referent : Oddvar Johnsen

 

Views: 43