Kategorier
Møtereferater

Møtereferat Mai 2017

Klubben’s medlemsmøte, med 18 deltagere, ble avholdt på Varatun Gård, Torsdag 11. mai. Denne måneden var vi så heldig å få besøk av Geir Kampen som viste oss to av sine kreative foto/film serier (“Fotland Kraftstasjon” og “Hermetikk og Arbeiderboligen”). Geir er kjent for kreativ sammensetting av film/bilder og musikk, der han bruker et par dager med modellene på lokasjon etter nøye planlegging av scener og stemning. Han bruker kun naturlig lys til å lyssette modellene, og ofte utradisjonelle sammenstillinger av motiv. Etter at rå materialet er sikret, bruker han det meste av tiden (flere måneder) til å justere og sette dette sammen til en kreativ og slående fremvisning – vi lot oss inspirere !

Geir ledet tilbakemeldingen i klubb konkurransen (Åpent Motiv), og kom med mange gode observasjoner.

Farge kopi (10 bilder): 3. Frank, 2. Cato, 1. Dag Andre (Månedens Bilde)

Sort/hvitt kopi (5 bilder): 2. Cato, 1. Cato

Prosjektør (44 bilder): Antatt: Oddvar (2x), Helge K, John S (2x), Rolf Kenneth (2x), Bård (2x), Rajesh, Laila, Cato, John B, Geir E;  3. Oddvar, John S og Cato, 2. Helge K, 1. Bård

Visits: 23