Kategorier
Aktuelt Møtereferater

Møtereferat Februar 2018

Det andre klubbmøte i 2018 ble avholdt på Varatun Gård Torsdag 8 Februar. Dette var også årsmøtet for klubbåret 2017. Fjoråret var et aktivt år for klubben, der en kunne vise til en lang liste med eksterne foredragsholdere. Nesten hvert møte omfattet en foto presentasjon, fra den mest fortryllende natur, til det mer sorte “in noir”. Klubben har god økonomi, og går inn i et nytt og spennende år med noen endringer, deriblant nytt foto-visuelt utstyr til klubb møtene. Etter at årsmøtet var avsluttet, og styret gjenvalgt for ett nytt år ble det stemt over en endring i konkurransereglene. En har over tid sett at antall papirbilder i konkurransen har gradvis gått nedover, og som en prøveordning (fra neste møte av – mars18) vil konkurransen kjøres via prosjektør med to klasser (1. Sort/Hvitt og 2. Farge). Det vil fremdeles være tillatt å ha med bilder på papir, men disse må også vises som en del av de to prosjektør klassene. Ellers vil en gjennom året prøve forskjellige måter for å forbedre bilde kritikken.

Ellers ble klubb konkurransen for februar 2018 gjennomført som tidligere, med følgende premiering:

Farge (10 bilder): No. 1 – Lars; No. 2 – Geir H; No. 3 – Cato

Sort/hvitt (7 bilder): No.1 – Geir H; No. 2 – Geir H

Projektor (55 bilder): No. 1 – Harald L; No. 2 – Anne Ø; No. 3 – tbc, Antatte bilder: Oddvar, Randi, Isabelle (2x), Rajesh (2x), John S, Morten (2x), Geir E, Odd Inge (2x),Cato, Olav T (2x), Geir H, Anne Ø og Kjell Magne

Månedens bilde ble delt mellom Lars (farge kopi) og Harald L (projektor)

Visits: 19