Kategorier
Møtereferater

Møtereferat Mars 2018

Wow – ny giv i Sandnes Fotoklubb der hele 32 av klubbens medlemmer deltok på møtet torsdag 8. mars 2018 (Varatun Gård). Må kunne si at møte representerte et veiskille for klubben, og et løft i kvaliteten av fremvisningene via ny projektor og PC. I tillegg ble det for første gang benyttet nye konkurranseregler med 2 klasser (Farge og Monokron) i månedskonkurransen.

På programmet var der to presentasjoner:
– Teknisk kvarter m/ John Sirevåg: “Fart og bevegelse (lukkertid)” der John viste oss at en trenger ikke en god og skarp linse for å generere bilder med fart. Det ble vist eksempler hvordan forskjellige teknikker (panorering, zooming, bevegelse av kamera) kan brukes til å skape inntrykk av bevegelse i bildene.
– Undervanns-fotografering m/ Laila Røberg: “Vinnerbildene fra NM 2017”. Laila hadde satt sammen og viste oss en presentasjon av bildene fra NM i undervanns-fotografering avholdt i Stavanger, 1 – 3 September 2017. Her konkurrerte 17 deltagere med bilder i 5 kategorier. Vinnerbildene gav oss et godt inntrykk over den fantastiske verden under havflaten.
Månedkonkurransen:
Farge (49 bilder): No. 1 – Olav T, No. 2 – Isabelle, No. 3. – Oddvar; Antatt: Geir H, Brit H (2x), John S (x2), Arild, John B, Odd Inge, Olav T, Cato, Harald L (x2), Wei og Rolf Kenneth
Monokron (43 bilder): No. 1. – Isabelle, No. 2. – Oddvar, No. 3 – Isabelle; Antatt: Harald L, Brit H, Harald L, Odd Inge, John B, Kjell Magne, Eddie, John S (x2) og Cato
Månedens bilde ble vinnerbildet til Olav Thu

Visits: 14