Kategorier
Aktuelt Møtereferater

Møtereferat Årsmøte – 14.02.2019

Årsmøtet for 2018, og medlemsmøtet for februar 2019 ble avholdt på Varatun Gård torsdag 14. februar. Hele 28 av klubbens medlemmer hadde møtt opp til å ta del i diskusjonen, og være med på å stemme fram månedens bilder.

Alle sakspapirer til årsmøte var distribuert til medlemmene i god tid før årsmøtet, og godt mottatt. John Bjørklund ledet årsmøtet og tok oss gjennom agendaen. Fra årsmeldingen er det verd å merke seg at det igjen hadde vært et aktivt år i klubben som nå er kommet opp i 51 medlemmer. Klubben avholdt 11 klubbmøter på Varatun Gård i 2018, hvor de fleste møter hadde en bildepresentasjon på agendaen gitt av ekstern/intern fotograf. Videre arrangerte klubben en vår og høstur, der begge hadde godt over 15 deltagere. Flere av klubbens medlemmer kunne også i året som gikk vise til gode resultater i nasjonale konkurranser i NSFF’s regi.

Klubbens økonomi er robust, og en tar med seg en god egenkapital og balansert budsjett inn i det nye året selv om klubben i 2018 investerte i ny PC og en utmerket prosjektør til bruk for bildefremvisning. SFK feirer i 2019 sitt 75-års jubileum, og noen midler er avsatt til denne feiring. Videre arrangerer klubben for tiden en foto utstilling på Varatun Gård. Kontigenten opprettholdes på 400 kr for fullt betalende medlemmer.

Styret hadde mottatt en del forslag til endring/forbedring i forkant av årsmøtet. Ettersom disse omhandlet hvordan klubben og klubbkonkurransen drives, og ble det besluttet å adressere disse på medlemsmøtet i etterkant (se under).

Ingen forslag til endring av styret ble mottatt, og det eksisterende styret fortsetter inn i 2019. Årsmøtet be godkjent.

På klubbmøtet ble de innkomne forslag til endringer i drift diskutert, og etter en felles gjennomgang ble det informert om at styret ville sende ut en spørreundersøkelse til klubbens medlemmer der alle kunne få uttale seg. Styret vil så justere logistikk for møter og konkurranse regler i samsvar med medlemmenes innspill til denne spørreundersøkelse.

Resultater for klubbkonkurransen i februar:

Farge (37 bilder): No. 1 – John Sirevåg, No. 2 – Rajesh Kumar, No. 3 – Geir Heen, Antatt: Arild, Egil F (2x), Olav T, Rajesh, Roy, Cato, Nina C

Sort/hvitt (32 bilder): No. 1 – Oddvar Johnsen (Månedens Bilde), No. 2 – Olav Thu, No. 3 – Roy Storvik, Antatt: Geir H, Arild, Cato, Laila, Anne Ø, Oddvar, Egil F, Odd Inge

Styret

Views: 32