Kategorier
Møtereferater

Klubb- og Årsmøte 11. Februar 2021

Igjen måtte møtet avholdes digitalt på Teams, der 18 av klubbens medlemmer deltok. Møtet startet med å gå igjennom status for klubben i 2020, deriblant årsmeldingen og regnskap. Det har vært et anderledes år for klubben i 2020, med få fysiske møter og verken vår- eller høsttur. Klubben har god økonomi, og ser fram til et nytt aktiv år i klubben der programmet vil bli optimalisert i henhold til smittevernsreglene.

Årets Fotograf i 2020 ble Olav Thu, der de øvrige plasseringene i klubbkonkurransen ble:

Farge: 1. Olav Thu, 2. Cato Berge og 3. Laila Røberg

Sort/hvitt: 1. Cato Berge, 2. Olav Thu og 3. Odd Inge Worsøe

Styrets årsmelding og budsjett ble godkjent uten kommentarer.

Etter årsmøtet gikk en rett over til månedens klubbkonkurranse for februar, der resultatene ble:

Farge (24 bilder): 1. Cato Berge, 2. Roy Storvik, 3. Roy Storvik; Antatt: Olav, Geir D (2x), Rune og John S

Sort/hvitt (23 bilder): 1. Cato Berge (månedens bilde), 2. Oddvar Johnsen, 3. Cato Berge; Antatt: Roy S, Olav, Odd Inge, Laila og ukjent.

Visits: 97