Kategorier
Aktuelt Møtereferater

Referat klubbmøtet 6. mai 2021

Nok en gang måtte klubbmøtet avholdes digitalt på Teams, men der hele 21 av klubbens medlemmer deltok. Hovedinnlegget denne gang ble gitt av Laila Røberg som gav oss et innblikk i hvordan hun bygger opp sine kreative bilder med å sette sammen elementer fra flere foto. Hun bruker kun sine egne foto i denne sammenstillingen, og setter sammen elementene som lag i Photoshop (Elements). Først blir en egnet bakgrunn valgt for så å sette inn forskjellige utklipp fra andre foto. Disse må ofte skaleres for å passe inn i hovedbildet. Når alle elementene og lag er bygget opp blir disse slått sammen til et bilde, og så begynner det nitidige arbeidet med å renske opp uregelmessigheter som kan ha oppstått, samt å legge inn skygger etc. En nitidig, men kreativ prosess – verd å prøve.

Denne måneden ble det tatt i bruk en annen måte å levere inn bilder, samt å stemme i klubbkonkurransen. Alle klubbens medlemmer kunne laste opp 2 bilder til klubbens hjemmeside i både farge og sort/hvitt klassen. Avstemningen ble så utført ved at medlemmene ga stemmer (stjerner) til 5 bilder i hver av klassene. Bildenes plassering i klubbkonkurransen ble avgjort etter hvor mange stjerner bildet oppnådde når avtemmingen var avsluttet.

Resultater fra klubbkonkurransen:
Farge klassen – Bundet motiv: Covid-19/Frihet (24 bilder): 1. Anne Øverås, 2. Oddvar Johnsen og 3. Oddvar Johnsen; Antatte bilder: John B, John S, Cato, Rune og Anne Ø
Sort/hvitt klassen – Fritt motiv (25 bilder): 1. Oddvar Johnsen, 2. Oddvar Johnsen og 3. Laila Røberg; Antatte bilder: Olav T (2x), Odd Inge (2x) og Anne Ø

Visits: 149