Kategorier
Møtereferater

Referat klubbmøte 9. september 2021

Klubbmøtet i september 2021 ble avholdt på Varatun Gård torsdag 9. september. Her møtte 19 av klubbens medlemmer forventningsfulle opp med nye bilder på minnepinnen.

På programmet stod en omvisning av fotoutstillingen til Laila Røberg og Geir Heen i hovedhuset på Varatun Gård. Utstilling er åpen for publikum tom. 1. oktober. Laila og Geir sto for omvisningen og fortalte litt om bildene og svarte på spørsmål. Den flotte utstillingen består av nesten 60 bilder, og må sees – Gratulerer.

I månedskonkurransen var der åpent motiv i begge klasser, og resultatet ble som følger:
Farge (25 bilder): No. 1. Roy Storvik, No. 2. Olav Thu, No. 3. Laila Røberg; Antatte bilder: Olav, Rune (2x), Nina H, Espen og John B
Sort/hvitt (24 bilder): No. 1. Olav Thu (Månedens Bilde), No.2. Stig Vidar Hovland, No. 3. Cato Berge; Antatte Bilder: John B, Britt H, Roy og Cato

Visits: 137