Kategorier
Møtereferater

Møtereferat klubbmøte, 13. Januar 2022

Grunnet smittevern restriksjoner måtte Januarmøtet avholdes digitalt på Teams. Her var 15 av klubbens medlemmer pålogget, og bidro med heftig diskusjon rundt månedens bilder.
Der var ikke noe hovedinnlegg ved dette møtet, så diskusjonen henga seg til en lang diskusjon av de innkomne bilder til månedskonkurransen. Konkurransen ble denne gang avholdt via web-siden til fotoklubben, der klubbens medlemmer i forkant av møtet hadde avgitt sine stemmer.

Resultater for månedskonkurransen:

Farge (22 bilder): No. 1 – Olav Thu, No. 2 – Cato Berge, No. 3 – Oddvar Johnsen; Antatte bilder: Harald F, Nina CK, Thomas (2x) og Cato

Sort/hvitt (20 bilder): No. 1 – Thomas Sirevåg (Månedens Bilde), No. 2 – Cato Berge, No. 3 – Cato Berge; Antatte bilder: Laila, Thomas, John S og Harald F

Views: 130