Kategorier
Møtereferater

Møtereferat fra Årsmøtet – 16. februar 2023

Referat Årsmøte Sandnes Fotoklubb

Torsdag 16 Februar kl 19:00

Varatun Gård

Saksliste:

A:Valg av møteleder
B: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

C: Godkjenning av innkalling
D: Styrets årsberetning
E: Regnskap
F: Kontingent
G: Budsjett

H: Innkomne forslag
I: Valg

Styret har bestått av 

Leder: Oddvar Johnsen

Nestleder: John Bjørklund

Sekretær: Cato Berge

Kasserer: Ragnar Myklebust

Ungdomsrepresentant: Thomas Sirevåg

Styremedlem: Laila Røberg

Styremedlem: John Sirevåg

A: John Bjørklund ble valgt til å lede årsmøtet.
B: Geir Heen og Sigrid Dale Ghosh ble valgt til å undertegne protokoll.

C: Godkjenning av innkalling- var noen kommentar på at ikke alle

     hadde fått innkallingen, maillister sjekkes opp.

D: Styrets årsberetning ble vist på storskjerm, ingen kommentarer.

E: Regnskap ble vist på storskjerm, noen høyere utgifter skyldes at

    Årsmøte måtte utsettes fra året før. Ellers ingen kommentarer.

F: Kontingent ble samme som tidligere år, ingen kommentar.

G: Budsjett ble vist på storskjerm, ingen kommentar.

H: Ingen innkomne forlag.

I: Stig Vidar Hovland ble valgt inn i styret, resten av styret ble 

    gjenvalgt.

                                For Styret i Sandnes Fotoklubb                                        

Geir Heen Oddvar Johnsen Sigrid Dahle Ghosh

Visits: 77