Årets fotografer - årets bilder 2002


Årets fotografer:

Kategori Fargekopi

Årest fotograf Petter Wersland i kategori Fargekopi
1. plass: Petter Wersland 55p
2. plass: Geir Einarsen 54p
3. plass: Leif Rødland 17p
Kategori Dias

Årest fotograf John Sirevåg i kategori Dias
1. plass: John Sirevåg 96p
2. plass: John Bjørklund 70p
3. plass: Karl Andresen 64p
Kategori Svart-hvit kopi

Årest fotograf Geir Einarsen i kategori svart-hvit kopi
1. plass: Geir Einarsen 56p
2. plass: Dimitris Koutsomy 30p
3. plass: Torbjørn Vidnes 28p

Årets bilder:

Kategori Fargekopi

Mikael Thomson
Mikael Thomson
Årest bilde tatt av Mikael Thomson i kategori Fargekopi
Kategori Dias

John Sirevåg
John Sirevåg
Årets bilde tatt av John Sirevåg i kategori Dias
Kategori Svart-hvit kopi

Anne Britt Aase
Anne Britt Aase Årest bilde tatt av Anne Britt Aase i kategori Fargekopi