Bli medlem

Bli medlem

Kontigent 2024:
Medlem Voksen 400,- inkl. avgift til NSFF
Medlem Voksen med hovesmedlemskap i annen NSFF klubb 300,-
Medlem Senior,trygdet,ungdom/Student inkl. NSFF 200.-

Bankkonto : 3260 53 01788

Bruk dette skjemaet for å melde deg inn i Sandnes Fotoklubb

Bli medlem
Fornavn
Etternavn
Gateadresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Fødselsdato DD.MM.YYYY
Har du tidligere vært medlem av Sandnes Fotoklubb?
Er du eller har du tidligere vært medlem av en annen NSFF-tilsluttet fotoklubb?
Svar om Ja spørsmål 9
Medlemsnummer
Dersom Ja på spm 9: Er ditt navn oppført i NSFF’s konkurransedatabase?
Payment

Views: 520