Kategorier
Styrereferater

Referat Styremøte Sandes Fotoklubb 05.03.2013

Tilstede:
Tone Sundland, Erik Sundland, Laila Røberg, John Sirevåg, Gunhild Moen, John Bjørklund, Oddvar Johnsen

Styret konstituerte seg slik:

Leder: Oddvar Johnsen Lede møter Matrialforvalter
Nestleder: Erik Sundland Ansvar for prosjektor klasse Oppfølging hjemmeside
Kasserer : Gunhild Moen Økonomi Medlemsregister
Sekretær : Tone Sundland Referater møter Info til medlemmer på mail
Styremedlem: John Sirevåg Sosial minister, med hjelp av Tone
Styremedlem: John Bjørklund Markedsføring Opptelling klubbkonnkurranse
Styremedlem: Laila Røberg Opptelling klubbkonkurranse

Alle har ansvar for klargjøring til møter,oppheng av gardiner,bilder,kaffekoking og pådekking.
Saker som ble tatt opp:

Sak: Ansvar oppfølging
Googlegroup Her bør flere få tilgang, snakke med Petter om dette. Listen vaskes i forhold til betalende medlemmer 1. mai hvert år. Oddvar
Infoskriv til nye Det lages et infoskriv til nye medlemmer,og et skjema for innsamling av personalia til nye medlemmer.
Teknisk kvarter Det startes opp med teknisk kvarter på alle møter, bortsett fra når Bryne er på besøk. Erik har ansvaret for dette. Medlemmer kan komme med innspill, og evt. ha egne innspill. Oddvar sjekker med Cato om 2.mai. Tema ut vårparten er klarlagt, ønsker innspill om høsttema. Erik, Oddvar
Terminliste: Terminlisten ble ferdigstilt, renskrives og sendes over til Petter. Styret går igjennom listen og korrekturleser før den sendes over. Oddvar

 

Referent : Oddvar Johnsen

 

Visits: 43

Kategorier
Styrereferater

Styrets beretning 2012

Styret i 2012 har vært:
Leder Oddvar Johnsen, Sekretær/Nestleder John Bjørklund, Kasserer Gunhild Moen
Styremedlemmer Laila Røberg og John Sirevåg.

I 2012 gjennomførte fotoklubben :

Klubbmøter.
I løpet av året har vi hatt 10 klubbmøter.

På alle møtene hadde vi klubbkonkurranse i de 3 klassene: svart/hvitt, fargepapir og projektor.

Det er også blitt en tradisjon at vi har 2 møter sammen med Bryne fotoklubb. En gang kommer de til oss og på et møte reiser vi til dem.

Når det har passet har vi også hatt “teknisk kvarter” på klubbmøtene. Bl.a. har Tor Nilssen vært og vist ulve/bjørnebilder fra fototur til Finland.

Noen av klubbens medlemmer har også bidratt med “Teknisk kvarter”.

Vanligvis har vi 11 møter, men i 2012 måtte vi avlyse desembermøtet p.g.a. snøstorm. Det tror jeg er første gang i historien at klubben har gjort.

Fototurer:
Det ble arrangert 2 helge/hytteturer. Vårturen gikk til Bømlo og høstturen til Knaben. Som alltid var deltakelse god på disse turene, vi var 12-13 medlemmer, det er ca halve klubben.Det er også arrangert 2 kveldsturer, 1 til Børaunen og 1 til Månafossen.

Kurs:
Det er avholdt div kurskvelder og kursturer.

Utstillinger:
Klubbens medlemmer har hatt 2 utstillinger på cafe Stills i Stavanger, 1 om våren og 1 om høsten.

Diverse:
Fotoklubben har 24 medlemmer.

Flere av klubbens medlemmer har hatt premierte bilder i nasjonale fotokonkurranser.

I fjor åpnet klubben egen blogg, i løpet av første året var det over 6000 inne og så på bloggen. Det må være bra til og være 1. året.

 

Visits: 39