Tilbake til hovedside
Sandnes: Natur og landskap
Sandnes: By, bygd og bygninger
Sandnes: Mennesker og miljø
Sandnes: Diverse


Tre i høstfarger
 
Full tank takk
 
Vannspeiling tengestalvannet høle
 
Vintermorgen Søredalen
 
Vintermorgen Søredalen
 
Vintermorgen Søredalen
 
Vintermorgen ved Skjeldbreidtjørn
 
Tåke Søredalen
 
Vintermorgen Søredalen
 
Vintermorgen Søredalen
 
Vintermorgen Søredalen
 
Morgenlys Søredalen
 
Tåkemorgen Søredalen
 
Ved Alsvik
 
Ved Alsvik
 
Morgen ved Lutsivatnet
 
Morgen ved Lutsivatnet
 
Morgen ved Lutsivatnet
 
Ved Lutsi
 
Bråsteinuten
 
Kråker
 
Tåke mot Dalsnuten
 
Tåke mot Dalsnuten
 
Nattefrost mot Dalsnuten
 
Nattefrost mot Dalsnuten
 
Vinter ved Sviland
 
Vintermorgen i Søredalen
 
Vintermorgen i Søredalen
 
Vintermorgen i Søredalen
 
Blomst med dråpe
 
Morgen ved Tengesdal
 
Nattefrost mot Dalsnuten
 
Nattefrost mot Dalsnuten
 
Nattefrost Gramstad
 
Nattefrost Gramstad
 
På vei mot Dalsnuten
 
Tåke mot Dalsnuten
 
Mot Alsvik
 
Ved Lutsivatnet
 
Høst mot Lauvik
 
Høst mot Lauvik
 
Høst ved Tengesdalsvatnet
 
Morgen ved Tengesdalsvatnet
 
Høst ved Tengesdalsvatnet
 
Ved Lutsi
 
Fra Lutsivatnet
 
Tåke ved Lutsi
 
Lutsivatnet
 
Lutsivatnet
 
Ved Lutsi
 
Ved Bråsteinvatnet
 
Frostrøyk ved Bråsteinvatnet
 
Frostrøyk ved Bråsteinvatnet
 
Morgentåke ved Bråsteinvatnet
 
Morgentåke ved Bråsteinvatnet
 
Morgentåke ved Bråsteinvatnet
 
Ved Lutsivatnet
 
Lutsivatnet
 
Lutsivatnet mot Storaberget
 
Lutsivatnet
 
Fra Floen
 
Fra Floen
 
Fra Floen
 
Fra Floen
 
Mot Alsvik
 
Mot Alsvik
 
Mot Alsvik
 
Tåkemorgen ved Bråstein
 
Tåkemorgen ved Bråstein
 
Tåkemorgen ved Bråstein
 
Høst ved Lutsivatnet
 
Høst ved Lutsivatnet
 
Fra Lutsivatnet
 
Fra Lutsivatnet
 
Ved Lutsi
 
Ved Riaren Austrått
 
Ved Riaren Austrått
 
Ved Riaren Austrått
 
Tåkemorgen ved Figgjoelva Bråstein
 
Tåkemorgen ved Figgjoelva Bråstein
 
Tåkemorgen ved Figgjoelva Bråstein
 
Fra Bråstein
 
Fra Bråstein
 
Høst i Melsheia
 
Fra Melsheia
 
Fra Melsheia
 
Fra Melsheia
 
Fra Melsheia
 
Fra Melsheia
 
Fra Melsheia
 
Fra Melsheia
 
Nattefrost fra Melsheia
 
Fra Hanafjellet mot Lutsi
 
Mot Sviland
 
Mot Sviland
 
Mot Vatne
 
På tur ved Gisketjernet
 
Gisketjernet
 
Fisketur i Eikelivatnet
 
Kveld ved Høle
 
Høst i Sandvedparken
 
Kajakktur i Lutsivassdraget
 
Vinter i Rogaland arboret
 
Solnedgang ved Høle
 
Gandsfjorden
 
Bråstein nuten
 
Sandnes havn
 
Fra Folkvord
 
Vinter i Sandvedparken
 
Ved gjestehavnen
 
Fra Rogaland arboret
 
Fra Malmheim
 
Sygno, Sviland
 
På vei til dalsnuten
 
Rogaland Arboret
 
Bråsteinvatnet
 
Fra Høle
 
Fra Austrått
 
Vinter i Sandvedparken
 
Fra Stemmen, Hommersåk
 
Stokkelandsvatnet
 
Dalevatnet
 
Dalsnuten
 
Fra Austrått
 
Høst i Sandvedparken
 
Sauer i Melsheia
 
Fra Heigre
 
Ved Bråsteinvannet
 
Fra Sandvedparken
 
Fra Skeiane
 
Fra Stemmen, Hommersåk
 
Fra Stemmen, Hommersåk
 
Fra Austrått
 
Riaren, Austrått
 
Fra Rogaland arboret
 
Fra Rogaland arboret
 
Fra Rogaland arboret
 
Utsikt fra Bogafjell mot Sandnes
 
Fra Sviland
 
Fra Melsheia
 
Fra Dybingen
 
Fra skårlia mot ragnhildsnuten
 
Lutsivannet
 
Fra Austrått
 
Våryr
 
Malmheim
 
Bråstein
 
Osli by night
 
Fra Folkvord
 
Fra Gandsfjorden
 
Fra Hommersåk
 
Fra Høle
 
Gresset er ikke grønnere....
 
Lutsivannet mot Haga
 
Fra Folkvord
 
Fra Folkvord
 
Fra Folkvord
 
Fra Bråsteinvatnet
 
Fra Bråsteinvatnet
 
Fra Lutsivannet
 
Vinter ved Lutsivannet
 
Vinter ved Lutsivannet
 
Forenesvatnet
 
Forenesvatnet
 
Ved Lutsivatnet
 
Vedafjellet
 
Fra Stokkelandsvatnet
 
Fra Stokkelandsvatnet
 
Fra Stokkelandsvatnet
 
Fra Bråsteinvatnet
 
Fra Gandsfjorden
 
Fra Folkvord
 
Fra Folkvord
 
Fra Folkvord
 
Mot Dalsnuten
 
Fra Gramstadtjørn med Dalsnuten i bakgrunnen
 
Mot Dalsnuten
 
Fra Heigre
 
Fra Melsheia
 
Mot Vatne/Lutsi
 
Fra Folkvord
 
Fra Hommeland
 
Bråsteinvatnet
 
Fra Høle mot Bersagel
 
Høst i Sandvedparken
 
På vei mot Dalsnuten
 
Fra Rogaland Arboret
 
Fra Stokkelandsvatnet
 
Fra Bråsteinvatnet
 
Fra Gramstad mot Dalsnuten
 
Mot Dalsnuten
 
Utsikt fra Kjølleknuten mot Lutsivassdraget
 
Utsikt mot Veraland
 
Lutsivannet
 
Fra Rogaland arboret
 
Fra Rogaland arboret
 
Fra Rogaland arboret
 
Fra Sviland
 
Fra Sviland mot Sygno
 
Fra Skjelbreidtjørn