Priser og bestilling av bilderPRISLISTE FOR GALLERIBILDER

Prisene er veiledende, kontakt hver enkel fotograf for å avtale fast pris.

  Reklame, trykksaker     Innside småbilder  kr. 300,-
Innside helside  kr. 500,-
Forside kr. 1000,-
Bakside/del av forside kr. 750,-
  Bøker, tidsskrifter,
  aviser, ukeblad o.l. 
Innside småbilder  kr. 300,-
Innside helside  kr. 500,-
Forside kr. 1000,-
Bakside/del av forside kr. 600,-
  Annonser Småbilder kr. 500,-
Halvside kr. 750,-
Helside kr. 1000,-
Dobbelside  kr. 1500,-
  Internett Oppslagsside, hovedside kr. 1000,-
Underliggende sider kr. 500,-
  Diverse Kalender kr. 750,-
Postkort kr. 500,-
Kinoreklame kr. 500,-
CD/Video/DVD cover o.l.   kr. 1000,-


SALGSBETINGELSER FOR SANDNES FOTOKLUBB'S BILDEBYRÅ:

Prisene er veiledende, kontakt hver enkelt fotograf for å avtale fast pris. For annet bruk enn oppgitt, kontakt fotograf for prisavtale.
Ved bruk av større antall bilder, kan vi tilby gode rabattordninger.

Bilder fra bildebyrået blir utlevert med reproduksjonsrett for en gangs bruk. Bildene må ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra fotografen.

Fotografens navn skal alltid angis ved bruk av bilde. Ved utelatelse av dette, kan det belastes et gebyr på 50% av kjøpesummen.

Kunden er ansvarlig for tilsendt materiell. For bilder som skades eller går tapt, kan det kreves erstatning. Ubenyttede bilder returneres snarest, benyttede bilder umiddelbart etter bruk.

Ingen av bildene som er lagt ut på Sandnes fotoklubb's bildebyrå, kan kopieres uten tillatelse av fotografen.

Bruk av bilder fra Sandnes fotoklubb's bildebyrå, innebærerer akseptering av disse salgsbetingelsene.

 

BESTILLING:

Bestilling av bildene foregår direkte til aktuell fotograf. Når du klikker på linken 'bestill dette bildet' startes ditt e-mail program og feltet for 'Til' adresse og emne blir automatisk fylt ut med info om hvilket blide det gjelder. Du må videre skrive i mailen hva du ønsker, bestille bilder eller vil ha mer informasjon.

Når du skal bestille flere bilder må du gjøre en bestilling til hver fotograf separat, men flere bilder til samme fotograf gjøres i samme mail. Trykk på linken 'bestill dette bildet' til ett av bildene og deretter angir du de andre bildene i mailen med bilde-navnene deres som du finner under hvert av bildene.