Konkurranseregler

Konkurranseregler Sandnes Fotoklubb (revidert 26.03.2024)
Det konkurreres i 3 klasser:

  • Farge (inntil 2 bilder pr medlem)
  • S/Hvitt-(Monokrom) (inntil 2 bilder pr medlem)
  • Månedens tema (inntil 2 bilder pr medlem)

Presisering: For Monokrom defineres dette som hele bilde konvertert til gråskala, det tillates moderat toning av bilde (sepia og tilsvarende), Duotone bilde regnes som fargebilde.

Sandnes Fotoklubb forbeholder seg retten til å legge 1-3 plass ut på hjemmesiden og lukket gruppe for medlemmer på facebook. Ønskes ikke dette, må autor gi beskjed.

Ved uenighet om klasser og lignende bestemmer styret hva som skjer med bildet.

Det konkurreres hver måned. (Unntatt juli og desember). Styret melder om bundet tema pr klasse i aktivitetskalender, dersom ikke annet er angitt er det åpent tema.
Det er ikke lov å stemme på egne bilder.
Deltakende bilder kan ikke være brukt i samme klasse tidligere uten det gjøres betydelig redigering av bildet.
Alle delbilder i et sammensatt bilde må være tatt av autor.
Regler for redigering av bilder følger NSFF sine regler. Disse er:

Regler i forhold til redigering/AI

Alle delene av et bilde skal være fotografert av innsender, som skal eie rettighetene til hele bildet. Dette betyr også at hele bilder eller deler av et bilde laget ved hjelp av AI/ML ikke er tillatt i fotokonkurranser i regi av NSFF. Intensjonen bak reglene er å fremme fotografering, ikke bilder.

Klargjøring av reglene:

  1. Støyfjerning og skarping av bilder er lov, både med tradisjonelle verktøy og AI/ML.
  2. Det er lov å bruke effekter som lysstråler, lens flare, støvpartikler, tåke, røyk etc som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop.
  3. Man har lov å bruke strukturer/teksturer til bildet som er laget selv, kjøpt eller kommer med programmer som Photoshop. Dette gjelder også nøytrale (studio)-bakgrunner. Men det er ikke lov å bytte ut hele bakgrunnen med et bilde man har kjøpt/generert.
  4. Man har lov å fjerne elementer i bilder ved hjelp av AI/ML. F eks en strømledning. Men det er f eks ikke lov å fjerne et hus og bytte det ut med en foss. Det må byttes ut med noe som ser ut som det som var bak elementet i utgangspunktet.
  5. Man har ikke lov å legge til elementer som innsender ikke har fotografert, f eks ved å kjøpe en brush med en fugl, bytte himmel til noe innsender ikke har tatt, eller ved hjelp av AI/ML.
  6. Åpenbare brudd på intensjonene bak disse reglene, som f eks å avfotografere et print av et bilde, regnes selvsagt også som brudd på reglene.
  7. Reglene for en konkurranseklasse kan overstyre disse klargjøringene. F eks er det ikke lov å fjerne noe i naturklassen.

Det stemmes over hver kategori.
Poeng: 1. plass = 10 p. 2.plass = 7 p. 3.plass = 5 p. Antatt: 3p. (Det gis poeng til ca.30%
av medtatte bilder.) Til slutt stemmes det over månedens bilde som gir 5 poeng i tillegg.

I slutten av året kåres det vinner i alle klasser og en sammenlagtvinner som blir årets fotograf.
Det kåres også årets bilde i alle klasser, som medlemmene kan stemme mellom bilder som har hatt 1-3 plass igjennom året.

Konkurransebilder

Visits: 576