Presentasjon


Hovedsiden

 

Etter en omflakkende og ulovlig tilværelse under annen verdenskrig, ble Sandnes Fotoklubb offisielt stiftet rett etter krigen. Blant stifterne var Olav Skaar, Gunnar Block Watne og brødrene Rostrup. I den første tiden var landskapsbilder i sort/hvitt det mest populære motivet. Landskapsbilder har naturligvis vært et populært motiv helt fram til i dag.

Klubben har hatt en omflakkende tilværelse:

  • Vi har hatt klubblokaler blant annet på ”fotoloftet” i gamle Lyskopien, i ”Gauken” og Sandnes metodistkirke.

  • Vi holdt til i Sandnes flerkulturelle senter i 15 år, men har nå fått nye lokaler i Stangeland bydelshus.

På våre klubbkvelder konkurrerer vi i tre klasser:

  • Lysbilder

  • sort/hvitt

  • fargekopier

Lysbilder har gjennom mange år vært den ”tyngste” gruppen, men sort/hvitt og fargekopier har hatt en økende popularitet de siste par årene. 

Da fargefotograferingen gjorde sitt inntog på 70-tallet, var det nok flere som ikke likte denne utviklingen. Nå er det ikke om det skal være farger eller ikke som er det store diskusjonsemnet, men hvordan takle den digitale utviklingen.

Innad i klubben har vi hatt flere friske diskusjoner for og imot digital bilde- behandling, og da kanskje spesielt manipulering av bilder. Det er høyt under taket i Sandnes Fotoklubb, vi har både ”analoge” og ”digitale” medlemmer.

Sandnes Fotoklubb har normalt møtekveld den andre torsdagen i hver måned i Stangeland bydelshus. For avvik og mer informasjon: Se under "Aktivitetskalender".

Medlemstallet har i alle år ligget mellom 20 og 30, et medlemstall vi synes er passe. Men vi ønsker selvfølgelig også nye medlemmer hjertelig velkommen!

Vi er en mannsdominert klubb, og ønsker da selvfølgelig spesielt kvinnelige fotografer velkommen!